Norbert Morciniec Curriculum Vitae

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego 1955, dr 1961, dr hab. 1968,
prof. nadzwyczajny 1975, prof. zwyczajny 1983

Specjalność naukowa: germanistyka (filologia niemiecka i niderlandzka)

Zatrudnienie:

Uniwersytet Wrocławski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego 1955-58,  Instytut Filologii Germańskiej 1958-2002

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Germańskiej 1974-84
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (Uniwersytet Opolski), Instytut Filologii Germańskiej 1989-2002
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2002 - 2012
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 2004 - 2020

 

Funkcje: 


Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniw. Wrocławskiego 1969-75
Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniw. Wrocławskiego 1969-71
Kierownik Katedry Filologii Germańskiej Uniw. Śląskiego 1974-75
Kierownik Katedry Języka Niemieckiego Uniw. Wrocławskiego 1969-2002
(Kierownik Katedry Języka Niemieckiego i Niderlandystyki 1975-89)
Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniw. Wrocławskiego 1984-87
Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniw. Wrocławskiego 1992-93

Dziekan Wydziału Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2012-2013
Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2013 - 2020. Od roku 2020 profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Językoznawstwo germanistyczne).


Staże naukowe:

Stedelijke Universiteit w Amsterdamie (Holandia) 1966-67
Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) 1979-80
Krótsze staże w okresach wakacyjnych na uniwersytetach w: Marburg, Münster, Mannheim, Leiden, Leuven.

Profesury gościnne:

Leipzig 1977, Leuven 1981, Wien 1983, Marburg 1984, Tampere 1985, München 1987, Münster 1990, Wien 1992, Mainz 1993.

Badania naukowe:

Badania z zakresu historii języka, fonologii, gramatyki i leksykologii języka niemieckiego i niderkandzkiego, językoznawstwa kontrastywnego, glottodydaktyki, dialektologii śląskiej oraz polsko-niemieckich kontaktów językowych.


Książki, artykuły:

31publikacje książkowe: monografie, podręczniki akademickie, słowniki
Liczne artykuły i rozprawy naukowe opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych (patrz: Publikacje).

Dydaktyka:

Wykłady i seminaria z zakresu językoznawstwa niemieckiego i niderlandzkiego, językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego oraz historii literatury niderlandzkiej.

Prace magisterskie:

W czasie wieloletniej działalności dydaktycznej na uniwersytecie wrocławskim prof. Morciniec prowadził seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych i zaocznych, na których powstało ponad 400 prac magisterskich.

Prowadził również seminaria magisterskie na uniwersytecie opolskim. Tu powstało pod jego kierunkiem około 80 prac magisterskich pomyślnie obronionych.

W Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, gdzie pracuje od roku 2004 roku, jego seminaria magisterskie ukończyło 189 osób (do roku 2020).

Członkowstwa w Stowarzyszeniach Naukowych:

Polskie Towarzystwo Językoznawcze od 1958, członek honorowy od 2013
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe od 1969, przewodniczący Komisji Językowej 1999 - 2005
Komitet Neofilologiczny PAN od 1969
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne od 1981
Polskie Towarzystwo Fonetyczne od 1983
Societas Linguistica Europaea od 1983
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Belgia) od 1985
Rada Naukowa Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheimie od 1985

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi 1974
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1977
Medal Edukacji Narodowej 1985
Krzyż Rycerski Orderu Korony Królestwa Belgii 1991
Krzyż Komandorski Orderu Oranje-Nassau (Holandia) 1992

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2012